Danish Architects Declare
Open Network Meeting
11 November 2021


Danish Architects Declare åbent møde
November 11 2021
Henning Larsen Arkitekter
1630 - 1800
Introduktionen, Pecha Kucha og Dialog/Diskussion

Arkitekturens rolle i en dansk sammenhæng
Den danske afdeling af Architects Declare ser et stort behov for at arkitekturen bliver en del af løsningen:

Arkitekturen har en stor rolle at spille i arbejdet med CO2-reduktion og reetablering af biodiversitet i og omkring det byggede miljø. Den måde vi designer, disponerer og udvælger materialer skal sættes i spil helt tidligt i byggeprojekterne for at vi kan minimere byggeriets påvirkning på vores miljø. Det kræver, at vi som arkitekter på tværs af virksomheder definerer konkrete løsninger. Derfor håber vi på at få så bred opbakning som muligt fra den danske arkitektstand” siger Martha Lewis fra Architects Declare Danmarks styregruppe.

I anledning af COP26 Built Environment Day inviterer Architects Declare Danmark derfor også til debat og info-arrangement, hvor alle interesserede med tilknytning til de danske tegnestuer kan deltage. Arrangementet vil både give en introduktion til den faglige organisation i Architects Declare Danmark og arbejdet i den internationale bevægelse samt byde på oplæg af arkitekturens rolle i forhold til formålet om at:

Lave radikale reduktioner i CO2 udledning i byggebranchen så vi kan begrænse den globale
opvarmning.


Arbejde med regenerative tiltag for at skabe og genetablere biodiversitet.


Fakta om Architects Declare Danmark
Architects Declare Danmark blev etableret i september 2019 med den hensigt at samle branchen for at takle to af tidens største udfordringer: klimakrisen og tab af biodiversitet.

Klimakrisen og tab af biodiversitet er de to mest seriøse kriser i vores tid. Bygninger og konstruktioner spiller en stor rolle her og udgør næsten 40% af den energirelaterede CO2-udledning. Samtidig har bygninger en væsentlig betydning for vores naturlige omgivelser.

Architects Declare Danmark arbejder derfor sammen for at skabe løsninger. I dag bakker 79 tegnestuer og arkitekter op om initiativet.

Læs mere om Architects Declare Danmark og støt op om initiativet her:

https://dk.architectsdeclare.com/