Llunghusen 

The Smell of Pines
183 sqm
2023 - ongoing


På den anden side af Øresund tegnes der i skrivende stund på et rigt dekoreret træhus blandt store fyrretræer i Llunghusen, Sverige. Huset skal transformeres med historicistiske relevante træk til en familiebolig med plads til mange gæster. Huset byder allerede på flere originale karakterfulde stilhistoriske træk såsom panelleringer med perlestaf og udskæringer i tagværket, som projektet søger at fejre ved at fjerne en senere tilføjet indvendig beklædning, for at synliggøre den oprindelige panellering.

Huset efterisoleres udvendigt for at mindske energiforbruget, og fortsætter den sorte træbeklædning fra 1. etage. Samtidig har vi i samarbejde med bygherre mindsket det oprindelige byggeprogram for at koncentrere kræfterne på at gøre mindre, men bedre. Arbejdet med huset i Llunghusen er stadig i sin skitserende fase, og vi ser frem til at fortsætte vores arbejde med et rigt detaljeret hus i den svenske fyreskov.

On the other side of the Øresund, as of this writing, there is a richly decorated timber house being designed amidst tall pine trees in Llunghusen, Sweden. The house and to site is being transformed to a family residence with place for hosting many guests. The house already boasts several original, characterful stylistic features such as paneling with beadwork and carvings in the roof structure, which the project seeks to celebrate by removing a later-added interior cladding to reveal the original paneling.

The house is being externally insulated to reduce energy consumption, continuing the black timber cladding from the first floor. Simultaneously, in collaboration with the client, we have reduced the original building program to focus efforts on doing less but better. The work on the house in Llunghusen is still in its sketching phase, and we look forward to continuing our work on this richly detailed house in the Swedish pine forest.

Photos and illustrations: Djernes & Bell