Maskinhallen
Copenhagen

Community-led social and creative community centre
2020 - ongoing


Djernes & Bell er en del af en lokale initiativgruppe, der udvikler forslag til en lokalt ledet regenerering og adaptiv genbrug af et nedlagt kraftværk i København. Centret vil være socialt relevant og inkluderende. Forslaget giver beboere adgang til bæredygtighed og kulturelt drevne faciliteter og aktiviteter, men skaber også en ramme for et væld af lokalt ledede begivenhedsinitiativer.

Djernes & Bell is part of a local initiative group developing proposals for locally-led regeneration and adaptive reuse of a decommissioned power plant in Copenhagen. The center will be socially relevant and inclusive. The proposal provides residents with access to sustainable and culturally driven facilities and activities, while also creating a framework for a myriad of locally-led event initiatives.

Illustrations: Djernes & Bell