Private Apartment
Copenhagen

Renovation and restoration
120sqm
Completed 2016


Ombygning af en ældre lejlighed i København. Historiske elementer genfortolkes, og historien reflekteres dermed, dog med en tydelig skelnen mellem tilføjet og originalt. Materialerne, både originale og nye, er foretrukket i deres rå tilstand, hvilket er en reaktion på mange årtiers lag af tapeter og linoleum, som er blevet fjernet.

Renovation of an older apartment in Copenhagen. Historical elements are reinterpreted, reflecting the history, albeit with a clear distinction between added and original features. The materials, both original and new, are preferred in their raw state, in reaction to decades of layers of wallpaper and linoleum that have been removed.