Reparative Ecologies

Exhibition at SPARK Gallery
Malmø
2024


"Reparative Ecologies" er en udstilling, som undersøger og argumenterer for en genopdagelse af potentialet ved reparation og vedligeholdelse som et modsvar på de udbredte udfordringer ved overforbrug, forurening, affald og degenerative praksisser i vores byggede miljø. Gennem stedsspecifikke undersøgelser understreger udstillingen den radikale, og hensynsfulde, virkning af 'making good', som er en ny form for praksis, hvor reparationer og vedligeholdelse former det færdige projekt, mens materialets omdannelse forbinder os med landskab og liv.

Tre igangværende projekter fremhæves på udstillingen, som alle er eksempler på den tværfaglige metode, Djernes & Bell arbejder med. En underløbende strøm gennem alle tre projekter er en forpligtigelse til at fremme en materialeetik, som er forankret i omsorg, håndværk og reparation. Kun derved skabes miljøer, hvor livet kan blomstre, landskaber kan trives, og eksisterende strukturer kan fornyes.

Titled “Reparative Ecologies,” Djernes & Bell’s exhibition advocates for the transformative potential of repair and maintenance in confronting the pervasive challenges of overconsumption, pollution, waste, and degenerative practices within our built environment. Through site based exploration, the exhibition emphasises the radical yet gentle impact of ‘making good’ as a new form of practice where repair and maintenance are primary design generators and material transformation connect us to landscape and life.

Highlighted within the exhibition are three ongoing projects, each serving as a testament to Djernes & Bell’s interdisciplinary approach. Central to all projects is a commitment to fostering a material ethic rooted in care, craftsmanship, and repair, nurturing environments where life can flourish, landscapes can thrive, and existing structures can be renewed.

Photos: Djernes & Bell