Summer Residence
Veddinge Bakker

New summer residence 
70 sqm 
2020 - ongoing


Djernes & Bell har designet en ny sommerbolig for en bygherre, der har erhvervet sig en 3000 kvm stor vild grund i det vestsjællandske. Designet er baseret på en enkel og effektiv plan inspireret af en klassisk bindingsværk og bulværk konstruktion. Enfilade og store kuffertvinduer giver mulighed for fleksible rumlige sekvenser og indendørs/udendørs ophold. Huset er placeret så tæt som muligt på den eksisterende birkeskov og giver udsyn over den lille dal og bæk på grunden.

Djernes & Bell have designed a new summer residence for a client who has acquired a 3000 square meter wild plot in western Zealand. The design is based on a simple and efficient plan inspired by a classic timber-framed and bulwark construction. Enfilades and large suitcase windows provide opportunities for flexible spatial sequences and indoor/outdoor living. The house is positioned as close as possible to the existing birch forest and offers views over the small valley and stream on the property.

Illustrations: Djernes & Bell