TN16 Studio Collective

Renovation of former stable & utility building with Johansen Skovsted
180 sqm 
2023


Johansen Skovsted og Djernes & Bell har transformeret en gammel stald- og servicebygning fra 1825 på Frederiksberg, København, til deres nye tegnestuefællesskab, TN16, som de deler med Office Kim Lenschow.

Renoveringen fokuserede på at bevare og reparere de eksisterende bygningsdele samt på en indretning med minimalt brug af nye materialer eller inventar. Indvendige overflader og træværk er blevet restaureret og malet igen, og enkle modulære møbler er blevet samlet ved hjælp af stillads- og arkivsystemer.

Bordpladerne er lavet på stedet af træplader behandlet med lokalt fremstillet linoliemaling, mødebordet er lavet af det resulterende overskudstræ fra arbejdsbordene. Arkivsystemerne er valgt som en forlængelse af de eksisterende systemer, som tegnestuerne havde i deres gamle kontorer.

Uldgardinerne er lavet af stof, som var beskadiget under produktionen og derfor ikke bestod kvalitetskontrollen. Gardinerne muliggør adskillelse af modelværkstedet og indgangsområdet fra tegnesalen. Opslagstavler og akustikpaneler er fra Søuld og er monteret ved hjælp af tiloversblevne emballage fra opbevaringssystemerne. Glaslamper er designet af Gunnar Asplund og leveret af Blond Lighting.

Johansen Skovsted & Djernes & Bell have transformed an old stable & utility building from 1825 in Frederiksberg, Copenhagen into their new Studio Collective TN16, shared with Office Kim Lenschow.

The renovation was focussed on retaining and repairing the existing building parts, as well as a fit-out with minimal new materials or inventory. Internal surfaces and woodwork have been restored and repainted, and simple modular furniture have been assembled using scaffolding and archival storage systems. 

The tabletops are made on-site from lumber board treated with locally made linseed oils, the meeting room table is made up of the resulting off-cut timber. The archival shelving system has been chosen as an extension of the existing systems the studios had in their old offices.

Woolen curtains made from fabric which had been damaged during production and did not pass quality-control, the curtains allow separation of the model-workshop and entrance area from the 'tegnesal' (drawing hall).

Notice boards and acoustic panels are by local Søuld, and are mounted using packaging from the shelving systems. The sculptural glass pendants are designed by Gunnar Asplund and supplied by Blond Lighting. 

Photography: Hampus Berndtson