Thibault Square
Cape Town

Rooftop extension
900 sqm
2019 - ongoing


Djernes & Bell er blevet valgt af en privat bygherre til at designe en tagtilbygning på to etager oven på en eksisterende 10-etagers kontorbygning fra 1960’erne centralt i Cape Town. De to nye etager vil blive til kreative kontorfællesskaber samt restaurantlokaler.

Djernes & Bell have been commissioned by a private client to design a 2-storey rooftop extension atop the 10th floor of an existing 1960’s high-rise building in downtown Cape Town. The new floors will become creative coworking and restaurant space.